Ny geotekniker ansatt

Jon Andre Adsersen er ansatt som geotekniker i GrunnTeknikk AS fra 1. september 2013.

 Jon er utdannet MSC innenfor geoteknikk ved universitetet i Aalborg i Danmark 2013 og vil ha arbeidssted ved GrunnTeknikk's kontor i Porsgrunn.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500