Ny medarbeider i GrunnTeknikk

Janne Reitbakk begynte som geotekniker i GrunnTeknikk fra 1. november 2013. Janne Reitbakk er Msc fra NTNU i 2008 og kommer fra stilling som gruppeleder geoteknikk i Multiconsult AS i Drammen.

Janne har bred geoteknisk erfaring med rådgivning og geoteknisk prosjektering og gjennomføring av grunnundersøkelser. Av større oppdrag kan nevnes E18 Rugtvedt-Dørdal, ulike oppdrag for Statens vegvesen i Buskerud og byggegroper i Sshweigaardsplass i Skien og Heggeodden i Heggedal/Asker.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500