Våre medarbeidere

Geir Solheim

Daglig leder / Siv.ing, geoteknikk MRIF

Allsidig erfaring fra NSB, Jernbaneverket, Bjørn Strøm AS, NOTEBY og Multiconsult. Erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser og prosjektledelse. Praktisk erfaring dekker i hovedsak geotekniske problemstillinger ved gjennomføring av bygg- og samferdselsprosjekter.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:+47 907 59 115

Runar Larsen

Siv.ing, geoteknikk MRIF
Har bred erfaring som prosjektleder innenfor alle sider ved geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser fra arbeidsforhold i Kummeneje, NOTEBY og Multiconsult. Erfaring også fra miljøgeologisk prosjektering og undersøkelser, samt byggeteknisk prosjektering av mindre industribygg og kaikonstruksjoner.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:+47 952 02 507

Ivar Gustavsen

Ingeniør, geoteknikk
Ingeniør fra ingeniørhøgskole NKI fra 1987, og har lang og bred bred erfaring erfaring fra boreledelse/grunnundersøkelser og geoteknikk fra rådgivende konsulentvirksomhet fra arbeidsforhold i, Bjørn Strøm AS, NOTEBY og Multiconsult. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 901 56 041

Sivert S. Johansen

Siv.ing, geoteknikk

Siv.ing. fra NTNU i 2004. Har erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet siden 2004. Erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, planlegging, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser, samt oppfølging av byggearbeider.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 926 92 681

Lars Erik Haug

M.Sc. geoteknikk
M.sc fra Universitetet i Oslo (UiO) i 2008. Har erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet siden 2008, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, tekniske beregninger, samt planlegging, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:  +47 971 58 322

Erik Skredsvig

Siv.ing, geoteknikk
Siv.ing. fra NTH i 1994. Har lang erfaring med geotekniske arbeider innen samferdselssektoren. Erfaring og kompetanse er primært knyttet til små og store samferdselsprosjekter innenfor vegbygging og tunnel, og innebefatter grunnundersøkelser, rådgiving, prosjektering, oppfølging, 3-partskontroll og modellering med Plaxis.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:  +47 920 10 044

Janne Reitbakk

Siv.ing, geoteknikk

Siv.ing. geoteknikk fra NTNU 2008. Har erfaring fra rådgivende konsulentvirksomhet siden 2008, primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 479 25 899

Jon André Adsersen

M.Sc. geoteknikk

Ansatt som geotekniker i GrunnTeknikk AS fra 1. september 2013. Jon er utdannet MSC innenfor geoteknikk ved universitetet i Aalborg i Danmark 2013 har arbeidssted ved GrunnTeknikks kontor i Porsgrunn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 469 83 757

Olav Frydenberg

M.Sc. geoteknikk

Olav er utdannet M.Sc geoteknikk ved NTNU i Trondheim våren 2014 og har vært ansatt som geotekniker ved GrunnTeknikks kontor i Tønsberg fra høsten 2013.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 994 58 772

Eelco van Raaij

M.Sc. geoteknikk

Eelco er utdannet M.Sc geoteknikk fra Nederland. Han kom til Norge i 1996, og har solid erfaring fra blant annet offshore-industrien. Ansatt i GrunnTeknikk i 2015.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 414 10 524

Kajsa Onshuus

Faglig leder, miljøteknikk

Kajsa har lang og bred erfaring fra arbeid med forurenset grunn, grunnvann og sedimenter. Arbeidet inkluderer feltundersøkelser, risiko- og spredningsvurderinger og tiltaksplaner.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 926 66 294

Asbjørn Reisz

Miljøgeolog

Asbjørn har over 10 års erfaring med arbeid innenfor forurenset grunn, grunnvann og sedimenter fra Golder Associates. I Grunnteknikk, hvor han jobber tett med Kajsa, startet han i 2017.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 951 67 110

Åmund Skjørshammer Hognestad

Siv.ing, geoteknikk

Åmund er utdannet sivilingeniør i geoteknikk fra NTNU i Trondheim våren 2018, og er ansatt ved GrunnTeknikk sitt kontor i Stavanger.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 986 54 771

Anders Bentsen

M.Sc. fra NTNU 2008

Utdannet fra NTNU i Trondheim 2008. Har siden februar 2018 arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til grunnundersøkelser, geoteknisk rådgivning og prosjektering.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 905 34 062

 

More in this category: « Jobbmuligheter i GrunnTeknikk
GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500