Geir Solheim

Contact-image

Kontakt

Daglig leder / Siv.ing, geoteknikk MRIF

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: 907 59 115
Miscellaneous Information:

Geir Solheim er siv.ing fra NTH i 1987 og har allsidig erfaring fra arbeidsforhold i NSB, Jernbaneverket, Bjørn Strøm AS, NOTEBY og Multiconsult. Erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse. Praktisk erfaring dekker i hovedsak geotekniske problemstillinger ved gjennomføring av bygg- og samferdselsprosjekter.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500