Sivert S. Johansen

Contact-image

Kontakt

Siv.ing. geoteknikk

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: 926 92 681
Miscellaneous Information:

Sivert Skoga Johansen er siv.ing. fra NTNU i 2004 og har ca. 7 års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet. Erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, planlegging, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser, samt oppfølging av byggearbeider.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500