Lars Erik Haug

Contact-image

Kontakt

M.Sc. geoteknikk

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: 971 58 322
Miscellaneous Information:

Lars Erik Haug er M.sc fra Universitetet i oslo (UiO) i 2008, og har ca. 3 års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, tekniske beregninger, samt planlegging, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500