Erik Skredsvig

Contact-image

Kontakt

Siv.ing. geoteknikk

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: 920 10 044
Miscellaneous Information:

Erik Skredsvig er siv.ing. med konstruksjon fra Skottland (Heriot Watt/Strathclyde) 1993/1994, og har ca 15 års erfaring med geotekniske arbeider innen samferdselssektoren (Statens vegvesen). Erfaring og kompetanse er primært knyttet til små og store samferdselsprosjekter innenfor vegbygging og tunnel, og innebefatter grunnundersøkelser, rådgiving, prosjektering, oppfølging, 3 – partskontroll og modellering med Plaxis.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500