Janne Reitbakk

Contact-image

Kontakt

Siv.ing, geoteknikk

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: 479 25 899
Miscellaneous Information:

Janne Reitbakk er siv.ing. geoteknikk fra NTNU 2008, og har ca 6 års erfaring fra rådgivende konsulentvirksomhet, primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse. Janne Reitbakk begynte i GrunnTeknikk AS 1. november 2013 og har kontor i Oslo.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500