Våre medarbeidere

Geir Solheim

Daglig leder / Siv.ing, geoteknikk MRIF

Geir Solheim er siv.ing. fra NTH i 1987 og har allsidig erfaring fra arbeidsforhold i NSB, Jernbaneverket, NOTEBY og Multiconsult. Erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse. Geir Solheim er daglig leder i firmaet og har kontor i Tønsberg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:+47 907 59 115

Runar Larsen

Siv.ing, geoteknikk MRIF

Runar Larsen er siv.ing. fra NTH i 1985, og har bred erfaring som prosjektleder innenfor alle sider ved geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser fra arbeidsforhold i Kummeneje, NOTEBY og Multiconsult. Runar har erfaring også fra miljøgeologisk prosjektering og undersøkelser, samt byggeteknisk prosjektering av mindre industribygg og kaikonstruksjoner. Runar Larsen har kontor i Porsgrunn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob:+47 952 02 507

Sivert S. Johansen

Siv.ing, geoteknikk

Sivert S. Johansen er siv.ing. fra NTNU i 2004, og har erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet siden dette. Hans erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, planlegging, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser, samt oppfølging av byggearbeider. Sivert begynte i GrunnTeknikk AS i 2011, og har arbeidssted i Tønsberg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 926 92 681

Ivar Gustavsen

Ingeniør, geoteknikk

Ivar Gustavsen er ingeniør fra NKI ingeniørhøgskole i 1987, og har 35 års bred erfaring innenfor boreledelse/grunnundersøkelser og geoteknikk fra rådgivende konsulentvirksomhet fra arbeidsforhold i Bjørn Strøm AS, NOTEBY og Multiconsult. Ivar begynte i GrunnTeknikk AS i mai 2012, og har kontor i Tønsberg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 901 56 041

Jon Adsersen Gulbrandsen

M.Sc. geoteknikk

Jon Adsersen Gulbrandsen er utdannet M.Sc. innenfor geoteknikk ved Universitetet i Aalborg i Danmark (2013), og har arbeidet i GrunnTeknikk etter det med arbeidsoppgaver primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, og grunnundersøkelser, samt utvikling av geotekniske beregningsverktøy. Jon ble ansatt i GrunnTeknikk AS i september 2013, og har kontor i Porsgrunn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 469 83 757

Janne Reitbakk

Siv.ing. geoteknikk

Janne Reitbakk er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i 2008, og har erfaring fra rådgivende konsulentvirksomhet siden dette, primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider, og prosjektledelse. Janne begynte i GrunnTeknikk AS i november 2013, og har kontor i Oslo.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 479 25 899

Olav Frydenberg

Siv.ing. geoteknikk

Olav Frydenberg er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i 2014, og har erfaring med grunnundersøkelser, detaljprosjektering/beregninger, kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse, samt oppfølging av byggeplassarbeider. Olav Frydenberg er faglig leder geoteknikk i GrunnTeknikk AS og har kontor i Tønsberg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 994 58 772

Eelco van Raaij

M.Sc. geoteknikk

Eelco van Raaij er M.Sc. fra Delft University of Technology (Nederland) i 1996. Eelco har lang og bred erfaring innen offshore geoteknikk som prosjektleder for grunnundersøkelser, fagleder geoteknikk i utbyggingsprosjekter og leder for geoteknikkavdelingen i Statoil. Eelco kom fra Norconsult til GrunnTeknikk AS i oktober 2015, og har kontor i Porsgrunn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 414 10 524

Kajsa Onshuus

M.Sc. Earth sciences

Kajsa Onshuus er utdannet M Sc. i geovitenskap fra universitetet i Gøteborg i 1992. Hun har over 25 års bred erfaring fra arbeid med forurenset grunn, grunnvann og sedimenter. Erfaringen inkluderer feltundersøkelser, risiko- og spredningsvurderinger og tiltaksplaner. Hun har tidligere erfaring som faglig leder i Multiconsult, og som leder for grunnforurensningsseksjon hos Golder Associates AS. Kajsa begynte i GrunnTeknikk AS i mai 2016, og har kontor i Tønsberg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 926 66 294

Asbjørn Reisz

M.Sc. Miljø og naturressurser, geologi

Asbjørn Reisz har mastergrad i miljø og naturressurser - geologi fra Universitetet for miljø- og geovitenskap i 2007, og har god erfaring med arbeid innenfor forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, blant annet fra Golder Associates AS. Han har over 10 års erfaring innenfor konsulentarbeid og rådgivning, og har jobbet for GrunnTeknikk AS siden 2017. Asbjørn har kontor i Porsgrunn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 951 67 110

Stian Tovsen

M.Sc. konstruksjonsteknikk, fordypning i geoteknikk

Stian Tovsen er utdannet M.Sc. fra Universitetet i Agder, konstruksjonsteknikk og fordypning innen geoteknikk, og er etterutdannet i geoteknikk på NTNU. Stian har siden august 2019 arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, med geoteknisk rådgivning, prosjektering og grunnundersøkelser. Stian har kontor i Porsgrunn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 979 00 710

Knut Erik Lier

Siv.ing. geoteknikk

Knut Erik Lier er siv.ing. fra Norges Tekniske Høgskole i 1987. Han har 33 års allsidig erfaring fra fra rådgivende ingeniør- og entreprenørvirksomhet, primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse. Knut Erik kom til GrunnTeknikk AS i 2019 fra Jetgrunn, og har kontor i Oslo.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 948 76 212

Åmund Skjørshammer Hognestad

Siv.ing. geoteknikk

Åmund Skjørshammer Hognestad er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i Trondheim i 2018. Siden august 2018 har han arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, og grunnundersøkelser. Åmund har kontor i Stavanger.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 986 54 771

Idunn Malene Bue

Siv.ing. geoteknikk

Idunn Malene Bue er utdannet siv.ing. fra NTNU i 2020, med spesialisering i geoteknikk. Masteroppgaven omhandlet estimering av presskrefter ved mikrotunnelering. Idunn begynner i GrunnTeknikk AS i 2021, med kontor i Oslo.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 940 59 650

Eirik Hegland

M.Sc. Civil engineering

Eirik Hegland er fra sommeren 2021 utdannet M.Sc. i byggteknikk med fokus på geoteknikk fra Danmarks Tekniske Universitet i København. Han har hatt praktisk arbeidserfaring i GrunnTeknikk AS siden 2018, primært med grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger. Eirik begynner i fulltidsjobb i GrunnTeknikk AS høsten 2021, med kontor i Oslo.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 902 96 597

Maren Møller Bergli

M.Sc. Miljø- og geoteknologi

Maren Møller Bergli er våren 2021 utdannet M.Sc. i miljø- og geoteknikk fra NTNU i Trondheim. Masteroppgaven hennes omhandlet tungmetallforurensning i vann og sedimenter. Maren begynner i GrunnTeknikk AS sommeren 2021, med kontor i Tønsberg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: +47 478 73 026

 

More in this category: « Jobbmuligheter i GrunnTeknikk
GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500