Nytt tilbygg for barneskole i Skien

Prosjekt: Gjerpen barneskole, Skien.

Beskrivelse: Nytt tilbygg for barneskole i Skien, Telemark.

Oppdragsgiver: Kontorbygg AS.

Kontaktperson: Siri A. Stenbakk.

Årstall: 2011

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for nytt skolebygg. Stabilitet, gravearbeider, direkte fundamentering på masseutskiftet grunn.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500