Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 400

Nytt museum ved Porsgrunnselva

Prosjekt: Sjøfartens hus, Porsgrunn.

Beskrivelse: Nytt museum ved Porsgrunnselva i Porsgrunn.

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør, Telemark.

Kontaktperson: Olav Meland.

Årstall: 2011 - 2012

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og detaljprosjektering for nytt museumsbygg inntil Porsgrunnselva. Lagdelt grunn av finsand, silt og leire. Prosjektering av gravearbeider under vannstanden i elva, sikring med tette spuntvegger og fundamentering på rammede betongpeler, samt stabilitet og erosjonssikring mot elva.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500