Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 400

Utvidelse av næringsområde ved utfylling i sjø

Prosjekt: Asdalstrand, Bamble kommune.

Beskrivelse: Utvidelse av næringsområde ved utfylling i sjø. Reguleringsplan.

Oppdragsgiver: Brødrene Sørensen Næringspark AS

Kontaktperson: Nils Johan Tufte

Årstall: 2012 - 2013

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger for planlagt utfylling ned mot kote -35 på grunn av bløt, organisk silt. Oppbygging av fyllinger og fundamentering av kaikonstruksjoner. Geotekniske innspill til planarbeidet for reguleringsplanen for opparbeidelse av næringsområde.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500