Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 400

Stabilitetsvurderinger for nytt boligområde

Prosjekt: Boliger Efteløt, Kongsberg.

Beskrivelse: Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger for nytt boligområde på kvikkleire inntil Numedalslågen ved Efteløt.

Oppdragsgiver: Kongsberg Tomteselskap AS.

Kontaktperson: Jan J. Løberg.

Årstall: 2013 - 2014

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i brått, skrånende terreng ned mot Lågen. Grunn bestående av sand over leire og delvis kvikkleire. Risiko- og faregradsevaluering iht. NVE’s retningslinjer.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500