Nytt nærings- og boligområde: Sjøparken Agnes

Prosjekt: Sjøparken Agnes i Stavern.

Beskrivelse: Forprosjekt for ny bebyggelse på land og nye kunstige øyer i sjø.

Oppdragsgiver: Agnes Utvikling AS.

Kontaktperson: Arne Hermansen.

Årstall: 2011 – 2014 (pågår)

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for ny bebyggelse på land og sjø. Grunn av leire/kvikkleire, samt bark- og flisfyllinger fra tidl. industri. Stabilitet ved utfylling i sjø, erosjonssikring, fundamenteringsarbeider for konstruksjoner dels på land og på ny fylling ut i Larviksfjorden.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500