Nytt kvartal med næring og boliger i Larvik

Prosjekt: Kvartal 9, Larvik sentrum.

Beskrivelse: Ny nærings- og boligbebyggelse i Larvik sentrum. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for reguleringsplan samt senere detaljprosjektering/bygging ved oppdrag for totalentreprenør.

Oppdragsgiver: Kvartal 9 Larvik AS/ Buer Entreprenør AS.

Kontaktperson: Roger Strøm (Inter Eiendom) / Per Erik Skoglund (Buer Entr. AS).

Årstall: 2012 – 2014 (pågår)

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for reguleringsplan. Stabilitet ved utgraving for kjeller. Senere detaljprosjektering for utførende entreprenør. Fundamentering ved rammede betongpeler, naboforhold. Grunn av leire og kvikkleire i dype lag.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500