Vurdering av nye vegtraser for E6

Prosjekt: E6 fra Kvithammar til Åsen.

Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Vurdering av nye vegtraser for E6. Lengde ca. 23 km.

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region midt.

Kontaktperson: Birgitte Nilsson (Asplan Viak AS).

Årstall: 2013 – 2014 (pågår)

Geoteknikk: Utarbeidelse av borplaner, rapportering av grunnundersøkelser. Borplaner og vurderinger av fjellforhold/overdekning og gjennomførbarhet for tunnel alternativene. Geoteknisk vurdering av trase alternativene.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500