Veiutvidelse av E6 langs Lågen i Gudbrandsdalen

Prosjekt: E6 Fåvang-Elstad, Gudbrandsdalen.

Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning mellom Fåvang og Elstad. Veiutvidelse av E6 langs Lågen i Gudbrandsdalen (ca. 10 km).

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region Øst.

Kontaktperson: Ola S Brandvold (Asplan Viak AS).

Årstall: 2012 – 2014

Geoteknikk: Utarbeidelse av borplaner, rapportering av grunnundersøkelser, Risiko- og rærbarhetsanalyse (ROS-analyse). Vurdering og beregning av veg og flomvoller langs strekningen med blant annet stabilitet og strømningsanalyse ved bruk av beregningsprogrammet Plaxis. Fundamentering konstruksjoner.

GRUNNTEKNIKK AS | POSTBOKS 37, 3108 VEAR | POST@GRUNNTEKNIKK.NO | SENTRALBORD: 459 04 500