GrunnTeknikk omorganiserer

23. Nov, 2020 | Aktuelt

Overdragende selskap, GrunnTeknikk AS med organisasjonsnummer 996 777 251, fusjoneres med overtakende selskap, GrunnTeknikk AS med organisasjonsnummer 925 362 441.

– Fusjonen er et ledd i en konsernintern omorganisering med uendret reelt eierskap, og full regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. For tredjeparter som forholder seg til GrunnTeknikk har derfor dette ingen annen praktisk betydning enn at virksomheten vil fortsette under nytt organisasjonsnummer, forklarer daglig leder Geir Solheim.

Det gamle aksjeselskapet overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til selskapet med det nye organisasjonsnummeret. GrunnTeknikk AS med org.nr. 925 362 441 blir ved fusjonen direkte eier av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i det gamle GrunnTeknikk AS.

– Det legges opp til at gjennomføringen av fusjonen blir gjennomført i begynnelsen av desember 2020. Da vil det gamle organisasjonsnummeret være slettet og virksomheten fortsetter i GrunnTeknikk AS med nytt nummer, forteller Solheim.

Spørsmål til fusjonen kan rettes til Geir Solheim på telefon 907 59 115 eller geir@grunnteknikk.no, eventuelt advokat Ingvill Hellenes i Ernst & Young AS på telefon 918 24 231 eller ingvill.hellenes@no.ey.com

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear