Utvalgte prosjekter

Nytt museum ved Porsgrunnselva

Nytt museum ved Porsgrunnselva

Prosjekt: Sjøfartens hus, Porsgrunn. Beskrivelse: Nytt museum ved Porsgrunnselva i Porsgrunn. Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør, Telemark. Kontaktperson: Olav Meland. Årstall: 2011 - 2012 Geoteknikk: Grunnundersøkelser og detaljprosjektering for nytt museumsbygg...

Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune

Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune

Prosjekt: Smidsrød helsehus, Nøtterøy. Beskrivelse: Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune. Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør, Vestfold. Kontaktperson: Roar Kristiansen. Årstall: 2011 - 2012 Geoteknikk: Geoteknisk detaljprosjektering for grave- og...

Utvidelse av næringsområde

Utvidelse av næringsområde

Prosjekt: Asdalstrand, Bamble kommune. Beskrivelse: Utvidelse av næringsområde ved utfylling i sjø. Reguleringsplan. Oppdragsgiver: Brødrene Sørensen Næringspark AS Kontaktperson: Nils Johan Tufte Årstall: 2012 - 2013 Geoteknikk: Grunnundersøkelser og...

Uavhengig kontroll av stabilitetsvurdering

Uavhengig kontroll av stabilitetsvurdering

Prosjekt: Stubberød faresone, Larvik. Beskrivelse: Uavhengig kontroll av stabilitetsvurdering for faresone Stubberød. Oppdragsgiver: NVE. Kontaktperson: Marin Nørmann Jespersen. Årstall: 2014 Geoteknikk: Uavhengig kontroll av grunnundersøkelser, stabilitetsberegninger...

Nytt VA-anlegg i kvikkleire på Nøtterøy

Nytt VA-anlegg i kvikkleire på Nøtterøy

Beskrivelse: Nytt VA-anlegg i bløt kvikkleire. Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Nøtterøy kommune. Kontaktperson: Dag Arne Halvorsen. Årstall: 2013 - 2014 Geoteknikk: Grunnundersøkelser og geoteknisk detaljprosjektering for VA-anlegg i bløt kvikkleire. Dype grøfter...

Sanering og bygging av VA-anlegg

Sanering og bygging av VA-anlegg

Prosjekt: Øvre Smidsrødvei, Nøtterøy. Beskrivelse: Sanering av gammelt og bygging av nytt VA-anlegg. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune/VA-Consult AS. Kontaktperson: Tone Amundrød (Nøtterøy kommune) / Frode Strange (VA-Consult AS). Årstall: 2012 - 2014 Geoteknikk:...

Utvidelse av E18 i Vestfold til fire felt

Utvidelse av E18 i Vestfold til fire felt

Prosjekt: E18 fra Gulli til Langåker. Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende E-18 gjennom Vestfold til 4 felt. Oppdragsgiver: Multiconsult AS for Statens vegvesen, Region Sør. Kontaktperson: Tor Arne Melhus (Multiconsult AS) / Grethe Bodholt (St.v.v.) Årstall: 2011 –...

Vurdering av nye veitraséer for E6

Vurdering av nye veitraséer for E6

Prosjekt: E6 fra Kvithammar til Åsen. Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Vurdering av nye vegtraser for E6. Lengde ca. 23 km. Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region midt. Kontaktperson: Birgitte Nilsson (Asplan Viak AS). Årstall:...

Veiutvidelse av E6 i Gudbrandsdalen

Veiutvidelse av E6 i Gudbrandsdalen

Prosjekt: E6 Fåvang-Elstad, Gudbrandsdalen. Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning mellom Fåvang og Elstad. Veiutvidelse av E6 langs Lågen i Gudbrandsdalen (ca. 10 km). Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region Øst. Kontaktperson: Ola S...

Nytt nærings- og boligområde: Sjøparken

Nytt nærings- og boligområde: Sjøparken

Prosjekt: Sjøparken Agnes i Stavern. Beskrivelse: Forprosjekt for ny bebyggelse på land og nye kunstige øyer i sjø. Oppdragsgiver: Agnes Utvikling AS. Kontaktperson: Arne Hermansen. Årstall: 2011 – 2014 (pågår) Geoteknikk: Grunnundersøkelser og geoteknisk...

Nytt kvartal med næring og boliger

Nytt kvartal med næring og boliger

Prosjekt: Kvartal 9, Larvik sentrum. Beskrivelse: Ny nærings- og boligbebyggelse i Larvik sentrum. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for reguleringsplan samt senere detaljprosjektering/bygging ved oppdrag for totalentreprenør. Oppdragsgiver: Kvartal 9...

Ny bydel på tidl. Kaldnes mek. verksted

Ny bydel på tidl. Kaldnes mek. verksted

Prosjekt: Kaldnes Brygge, Tønsberg kommune. Beskrivelse: Ny nærings-og boligbegyggelse på tidligere industri/verftsområde. Forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggefase for flere byggetrinn. Oppdragsgiver: Kaldnes Byutvikling AS/Selvaag Bolig AS....