Våre medarbeidere

Olav Frydenberg

Olav Frydenberg

Daglig leder / Siv.ing. geoteknikk

Olav Frydenberg er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i Trondheim i 2014, og har erfaring med grunnundersøkelser, detaljprosjektering/beregninger, kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse, samt oppfølging av byggeplassarbeider. Olav Frydenberg er daglig leder i GrunnTeknikk AS og har sitt kontor i Tønsberg.

Tlf. 994 58 772 | olav@grunnteknikk.no

Geir Solheim

Geir Solheim

Siv.ing, geoteknikk MRIF

Geir Solheim er siv.ing. fra NTH i 1987 og har allsidig erfaring fra arbeidsforhold i NSB, Jernbaneverket, NOTEBY og Multiconsult. Hans lange erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse. Geir har sitt daglige kontor og tilholdssted i Tønsberg.

Tlf. 907 59 115 | geir@grunnteknikk.no

Runar Larsen

Runar Larsen

Siv.ing, geoteknikk MRIF

Runar Larsen er siv.ing. fra NTH i 1985, og har bred erfaring som prosjektleder innenfor alle sider ved geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser fra arbeidsforhold i Kummeneje, NOTEBY og Multiconsult. Har erfaring også fra miljøgeologisk prosjektering og undersøkelser samt byggeteknisk prosjektering av industribygg og kaikonstruksjoner. Kontor i Porsgrunn.

Tlf. 952 02 507 | runar@grunnteknikk.no

Sivert S. Johansen

Sivert S. Johansen

Siv.ing, geoteknikk

Sivert S. Johansen er siv.ing. fra NTNU i 2004, og har erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet siden dette. Hans erfaring og kompetanse er primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, planlegging, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser, samt oppfølging av byggearbeider. Sivert begynte i GrunnTeknikk AS i 2011, og har arbeidssted i Tønsberg.

Tlf. 926 92 681 | sivert@grunnteknikk.no

Ivar Gustavsen

Ivar Gustavsen

Ingeniør, geoteknikk

Ivar Gustavsen er ingeniør fra NKI ingeniørhøgskole i 1987, og har 35 års bred erfaring innenfor boreledelse/grunnundersøkelser og geoteknikk fra rådgivende konsulentvirksomhet fra arbeidsforhold i Bjørn Strøm AS, NOTEBY og Multiconsult. Ivar begynte i GrunnTeknikk AS i mai 2012, og har kontor i Tønsberg.

Tlf. 901 56 041 | ivar@grunnteknikk.no

Jon A. Gulbrandsen

Jon A. Gulbrandsen

M.Sc. geoteknikk

Jon Adsersen Gulbrandsen er utdannet M.Sc. innenfor geoteknikk ved Universitetet i Aalborg i Danmark (2013), og har i GrunnTeknikk hatt arbeidsoppgaver primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, grunnundersøkelser samt utvikling av geotekniske beregningsverktøy. Jon ble ansatt i firmaet i september 2013, og har kontor i Porsgrunn.

Tlf. 469 83 757 | jon@grunnteknikk.no

Janne Reitbakk

Janne Reitbakk

Siv.ing. geoteknikk

Janne Reitbakk er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i 2008, og har over ti års erfaring fra rådgivende konsulentvirksomhet etter utdanningen, primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider samt prosjektledelse. Janne Reitbakk begynte i GrunnTeknikk AS i november 2013, og har sitt daglige kontor i Oslo.

Tlf. 479 25 899 | janne@grunnteknikk.no

Eelco van Raaij

Eelco van Raaij

M.Sc. geoteknikk

Eelco van Raaij er M.Sc. fra Delft University of Technology (Nederland) i 1996. Eelco har lang og bred erfaring innen offshore geoteknikk som prosjektleder for grunnundersøkelser, fagleder geoteknikk i utbyggingsprosjekter og leder for geoteknikkavdelingen i Statoil. Eelco kom fra Norconsult til GrunnTeknikk AS i oktober 2015, og har kontor i Porsgrunn.

Tlf. 414 10 524 | eelco@grunnteknikk.no

Kajsa Onshuus

Kajsa Onshuus

M.Sc. Earth sciences

Kajsa Onshuus er M Sc. i geovitenskap fra Gøteborg i 1992. Over 25 års erfaring fra arbeid med forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, inkl. feltundersøkelser, risiko- og spredningsvurderinger og tiltaksplaner. Kajsa er tidligere faglig leder i Multiconsult og seksjonsleder i Golder Associates. Startet hos oss i mai 2016, kontor i Tønsberg.

Tlf. 926 66 294 | kajsa@grunnteknikk.no

Asbjørn Reisz

Asbjørn Reisz

M.Sc. Miljø og naturressurser, geologi

Asbjørn Reisz har mastergrad i miljø og naturressurser – geologi fra Universitetet for miljø- og geovitenskap i 2007, og har erfaring med arbeid innenfor forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, bl.a. fra Golder Associates. Har over 10 års erfaring innenfor konsulentarbeid og rådgivning, og har jobbet for oss siden 2017. Asbjørn har kontor i Porsgrunn.

Tlf. 951 67 110 | asbjorn@grunnteknikk.no

Åmund Skjørshammer Hognestad

Åmund Skjørshammer Hognestad

Siv.ing. geoteknikk

Åmund Hognestad er utdannet siv.ing. i geoteknikk fra NTNU i Trondheim i 2018 og har siden det arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering og grunnundersøkelser. Åmund har kontorsted i Stavanger.

Tlf. 986 54 771 | amund@grunnteknikk.no

Stian Tovsen

Stian Tovsen

M.Sc. konstruksjonsteknikk (geoteknikk)

Stian Tovsen er utdannet M.Sc. fra Universitetet i Agder, konstruksjonsteknikk og fordypning innen geoteknikk, og er etterutdannet i geoteknikk på NTNU. Stian har siden august 2019 arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, med geoteknisk rådgivning, prosjektering og grunnundersøkelser. Stian har kontor i Porsgrunn.

Tlf. 979 00 710 | stian@grunnteknikk.no

Knut Erik Lier

Knut Erik Lier

Siv.ing. geoteknikk

Knut Erik Lier er siv.ing. fra Norges Tekniske Høgskole i 1987. Han har over 30 års allsidig erfaring fra fra rådgivende ingeniør- og entreprenørvirksomhet, primært knyttet til geoteknisk rådgivning og prosjektering, grunnundersøkelser, oppfølging av byggearbeider og prosjektledelse. Knut Erik kom til GrunnTeknikk AS i 2019 fra Jetgrunn, og har kontor i Oslo.

Tlf. 948 76 212 | knut.erik@grunnteknikk.no

Idunn Malene Bue

Idunn Malene Bue

Siv.ing. geoteknikk

Idunn Malene Bue er våren 2020 utdannet siv.ing. i geoteknikk fra NTNU i Trondheim. Hun har siden våren 2021 arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, og grunnundersøkelser. Idunn har kontor i Oslo.

Tlf. 940 59 650 | idunn@grunnteknikk.no

Eirik Hegland

Eirik Hegland

Siv.ing. geoteknikk

Eirik Hegland er utdannet siv.ing. i geoteknikk. Siden september 2021 har han arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, og grunnundersøkelser. Eirik har kontor i Oslo.

Tlf. 902 96 597  | eirik@grunnteknikk.no

Noah Ukbu Tezare

Noah Ukbu Tezare

Siv.ing. geoteknikk

Noah Ukbu Tezare er utdannet siv.ing. i geoteknikk fra NTNU i Trondheim i 2022. Siden september 2022 har han arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, og grunnundersøkelser. Noah har kontor i Porsgrunn.

Tlf. 409 50 792  | noah@grunnteknikk.no

Rebecca Halvarsson

Rebecca Halvarsson

Siv.ing. geoteknikk

Rebecca Halvarsson er våren 2022 utdannet siv.ing. fa NTNU med spesialisering i geoteknikk. Hun startet som deltidsansatt i Grunnteknikk i 2021, og har siden 2023 jobbet fulltid rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering og grunnundersøkelser. Rebecca har kontor i Oslo.

Tlf. 993 65 979 | rebecca@grunnteknikk.no

Alf Eirik Valle Kopperud

Alf Eirik Valle Kopperud

Siv.ing. geoteknikk

Alf Eirik Valle Kopperud er våren 2023 utdannet siv.ing. i geoteknikk fra NTNU i Trondheim. Siden september 2023 har han arbeidet med rådgivende konsulentvirksomhet innenfor geoteknikk, primært knyttet til geoteknisk rådgivning, prosjektering, og grunnundersøkelser. Alf har kontor i Tønsberg.

Tlf. 986 11 846 | alfeirik@grunnteknikk.no

Kristian Rismyhr

Kristian Rismyhr

Siv.ing. geoteknikk

Kristian Rismyhr er siv.ing. geoteknikk fra NTNU i Trondheim i 2017, og har erfaring med grunnundersøkelser, detaljprosjektering og beregninger, kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse, samt oppfølging av byggeplassarbeider. Kristian har sitt kontor i Stavanger.

Tlf. 486 02 772  | kristian@grunnteknikk.no

Kristina Skoog

Kristina Skoog

Siv.ing. / M.Sc. Miljø- og vannteknikk

Kristina Skoog er sivilingeniør fra Uppsala Universitet (Sverige) i 2003.  Hun har jobbet som miljørådgiver i over 15 år, i hovedsak med forurenset grunn. Kristina jobber med kartlegging, avgrensing og sanering av forurensede masser, hvilket inkluderer feltundersøkelser, risiko- og spredningsvurderinger, overvåking, tiltaksplaner og oppfølging av gravearbeider og saneringstiltak. Kristina har kontor i Oslo.

Tlf. 979 84 986 | kristina@grunnteknikk.no