Om oss

Foto: Morten Rakke

Kort om GrunnTeknikk AS

GEOTEKNIKK OG MILJØGEOLOGI: GrunnTeknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene geoteknikk og miljøgeologi. Firmaet tilbyr geoteknisk og miljøteknisk rådgivning og prosjektering samt grunnundersøkelser. GrunnTeknikk AS har kontorer i Tønsberg, Porsgrunn, Oslo og Stavanger.

OPPDRAG I HELE NORGE: GrunnTeknikk AS tilbyr geotekniske tjenester over hele landet, men har spesiell lokalkunnskap og erfaring knyttet til prosjekter i Telemark, Vestfold og Buskerud. Basert på mangeårig erfaring innenfor geoteknikk, tilbyr GrunnTeknikk AS tidligfaserådgivning og prosjektering, samt planlegging og gjennomføring av grunnundersøkelser med tilhørende geoteknisk saksbehandling som grunnlag for optimale løsninger.

KOSTNADSEFFEKTIVE LØSNINGER: Miljøtekniske tjenester omfatter rådgivning innen problemstillinger knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sjøbunn. Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger, og utarbeider tiltaksplaner for terrenginngrep i forurenset grunn. Med bred erfaring og god kjennskap til lovverk og retningslinjer kan vi bidra med enkle og kostnadseffektive løsninger i de fleste prosjekter.

Fakta

Daglig leder:
Olav Frydenberg

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear