Ny bydel på tidl. Kaldnes mek. verksted

15. Oct, 2021 | Større byggeprosjekter

Prosjekt: Kaldnes Brygge, Tønsberg kommune.

Beskrivelse: Ny nærings-og boligbegyggelse på tidligere industri/verftsområde. Forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggefase for flere byggetrinn.

Oppdragsgiver: Kaldnes Byutvikling AS/Selvaag Bolig AS.

Kontaktperson: Rune Thomassen.

Årstall: 2011 – 2014 (pågår)

Geoteknikk: Grunnundersøkelser, forprosjekt og geoteknisk detaljprosjektering for flere byggetrinn og prosjekter på tidl. Kaldnes Mek.Verksted. Grunn av bløt leire/kvikkleire. Stabilitet ved utfylling i sjø, fundamentering og pelefundamentering med rammede og borede peler, spuntkonstruksjoner. Oppdrag for byggherre og senere utførende entreprenører.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear