Ny medarbeider i GrunnTeknikk

2. Nov, 2013 | Aktuelt

Janne Reitbakk begynte som geotekniker i GrunnTeknikk fra 1. november 2013. Janne Reitbakk er Msc fra NTNU i 2008 og kommer fra stilling som gruppeleder geoteknikk i Multiconsult AS i Drammen.

Janne har bred geoteknisk erfaring med rådgivning og geoteknisk prosjektering og gjennomføring av grunnundersøkelser. Av større oppdrag kan nevnes E18 Rugtvedt-Dørdal, ulike oppdrag for Statens vegvesen i Buskerud og byggegroper i Sshweigaardsplass i Skien og Heggeodden i Heggedal/Asker.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear