– Satser bevisst på rekruttering

5. Mar, 2021 | Aktuelt

Flere oppdrag krever flere hender. Nå ansetter GrunnTeknikk tre nyutdannede ingeniører innen geoteknikk og miljøgeologi.

– Når oppdragsmengden vokser, trenger vi flere folk. I GrunnTeknikk satser vi bevisst på rekruttering, og gleder oss til å få inn tre nye medarbeidere med riktig utdanning og kompetanse, sier daglig leder Geir Solheim.

Før sommeren vil alle de tre nyutdannede ingeniørene være på plass. Eirik Hegland har allerede jobbet en stund for sin nye arbeidsgiver.

– Jeg har hatt praktisk arbeidserfaring i GrunnTeknikk siden 2018, i hovedsak med grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger, forteller han.

Det meste av studietiden har Hegland tilbrakt i Australia og København. Denne våren avslutter han sin Master i geoteknikk ved Danmarks Tekniske Universitet og tar plass på sitt nye kontor i Oslo.

Han ser fram til å begynne i fulltidsjobben.

– GrunnTeknikk er et firma som vokser relativt fort, med mange spennende prosjekter. Og jeg trives godt i gjengen her, som jeg kjenner godt fra før. Jeg ser fram til å bidra fullt og helt, sier Eirik Hegland.

Med på laget er ytterligere to nye medarbeidere.

  • Idunn Malene Bue har mastergrad fra NTNU i Trondheim i 2020, med spesialisering i geoteknikk. Masteroppgaven omhandlet estimering av presskrefter ved mikrotunnelering. Idunn vil bli en del av vårt Oslo-kontor.
  • Maren Møller Bergli vil i vår ferdiggjøre studiene i miljø- og geoteknologi, også hun ved NTNU i Trondheim. Masteroppgaven fokuserer på tungmetallforurensning i vann og sedimenter. Maren vil tilknyttes vårt kontor i Tønsberg.

Samtidig har GrunnTeknikk flere unge medarbeidere på gang.

– I tillegg til disse nyansettelsene vil vi også jobbe med to sommerstudenter i år. Begge er fjerdeårsstudenter ved NTNU, med spesialisering i geoteknikk, forteller Geir Solheim.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear