Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune

15. Oct, 2021 | Offentlige bygg

Prosjekt: Smidsrød helsehus, Nøtterøy.

Beskrivelse: Nytt helsebygg for Nøtterøy kommune.

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør, Vestfold.

Kontaktperson: Roar Kristiansen.

Årstall: 2011 – 2012

Geoteknikk: Geoteknisk detaljprosjektering for grave- og fundamenteringsløsninger. Grunn av bløt leire. Stabilitet ved utgraving for kjeller. Dels direktefundamentering- og dels fundamentering på borede peler til fjell.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear