Nytt museum ved Porsgrunnselva

15. Oct, 2021 | Offentlige bygg

Prosjekt: Sjøfartens hus, Porsgrunn.

Beskrivelse: Nytt museum ved Porsgrunnselva i Porsgrunn.

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør, Telemark.

Kontaktperson: Olav Meland.

Årstall: 2011 – 2012

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og detaljprosjektering for nytt museumsbygg inntil Porsgrunnselva. Lagdelt grunn av finsand, silt og leire. Prosjektering av gravearbeider under vannstanden i elva, sikring med tette spuntvegger og fundamentering på rammede betongpeler, samt stabilitet og erosjonssikring mot elva.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear