Rydder opp i gamle synder

14. Jun, 2016 | Aktuelt

Kajsa Onshuus har over 20 års arbeidserfaring med forurenset grunn. Nå starter hun med rent bord i GrunnTeknikk.

Hun tok plass på kontoret 9. mai, men har lang erfaring med sine nye medarbeidere.

– Vi har jobbet sammen før, både i Multiconsult og på flere prosjekter. Nå var tida moden for å søke felles løsninger igjen, forteller Kajsa.

På kort tid har GrunnTeknikk bygd opp en kompetent og robust organisasjon innen geoteknikk. Med ansettelsen av Kajsa Onshuus utvides virksomheten med et nytt fagfelt. Målsetningen er å etablere et navn også som rådgivere innen miljøgeologi.

– Vi ser store fordeler og synergier i å tilby rådgivning og undersøkelser innenfor begge disse fagfeltene. Vi vil dra veksler på hverandres arbeid, tilby kundene en større del av jobben som foregår under bakken og samkjøre en del av prosjektene.

Kajsas arbeid handler i stor grad om å rydde opp i gamle synder. Forurensningsproblematikk knyttes ofte til gamle industritomter, skipsverft, bensinstasjoner, oljelager, avfallsdeponier og andre områder med forurenset grunn.

– Før ble avfallet gjerne gravd ned bak fabrikken, og kjemikalier ble dumpet rett i sjøen. Når mange av disse områdene nå skal transformeres, er miljøundersøkelser i jord og vann et viktig tema. Det er også et svært interessant arbeid, understreker Kajsa.

Med bred erfaring fra feltundersøkelser, risiko- og spredningsvurderinger, tiltaksplaner og lovverk, er hun allerede i gang med å bygge opp den nye avdelingen i GrunnTeknikk.

Etter flere års pendling fra Holmestrand til Drammen, kjører Kajsa nå motsatt vei – på den langt mindre trafikkerte strekningen til sitt nye kontor på Sem.

– Jeg setter pris på jobben min, og liker de varierte oppgavene. Det er alltid noe nytt å se og lære. Det er også meningsfylt å se gamle tomter fylles med nytt liv og positiv utvikling.

I tidligere stillinger i bl. a Multiconsult og Golder Associates har Kajsa Onshuus sett områder som Fornebu, Kaldnes og Bjørvika bli gjenfødt i en ny tid. Hun gleder seg til fortsettelsen i GrunnTeknikk.

– Min jobb er ikke bare å tjene loven og miljøet. Når vi finner de smarte løsningene, tjener også kundene våre på det. Det er vinn-vinn for alle parter.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear