Sanering og bygging av VA-anlegg

15. Oct, 2021 | VA-anlegg

Prosjekt: Øvre Smidsrødvei, Nøtterøy.

Beskrivelse: Sanering av gammelt og bygging av nytt VA-anlegg.

Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune/VA-Consult AS.

Kontaktperson: Tone Amundrød (Nøtterøy kommune) / Frode Strange (VA-Consult AS).

Årstall: 2012 – 2014

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og detaljprosjektering av VA-anlegg ved Øvre Smidsrødvei, Skarphagaveien og Sløyfeveien på Nøtterøy. Sikring av grøfter/gravestabilitet, styrt boring.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear