– Stabilitet er vårt hovedfokus

27. May, 2016 | Aktuelt

I 2022 skal all forskning om livsvitenskap samles i et nytt bygg i Forskningsparken i Oslo. GrunnTeknikk sørger for at storsatsingen står på trygg grunn.

Det nye bygget for Livsvitenskap vil bli liggende i Gaustadbekkdalen og vil åpne for mer avansert forskningssamarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Med Kunnskapsdepartementet som oppdragsgiver og Statsbygg som byggherre har det nye forsknings- og undervisningsbygget en foreløpig arealramme på hele 66.700 kvadratmeter.

– Vår oppgave er å kartlegge grunnforholdene i området slik at bygget kan reises på en teknisk forsvarlig måte. Stabilitet er vårt hovedfokus, forklarer Janne Reitbakk, sentral prosjektarbeider i GrunnTeknikk.

Byggeprosjektet ledes av Ratio arkitekter som har satt sammen et tverrfaglig miljø for å løse den storstilte oppgaven. I løpet av sommeren skal skisseprosjektet ferdigstilles. Den totale kostnadsrammen for bygget er foreløpig udefinert.

– Vi har aldri hatt et større og mer krevende oppdrag, sier Janne Reitbakk.

– Et stort veiprosjekt er til en viss grad sammenlignbart, men dette er mer komplekst, mer utfordrende. Grunnforholdene i området består av både kvikkleire og fyllmasser. Vårt arbeid omfatter en grundig kartlegging med geotekniske prøver, analyser i laboratoriet og en lang rekke beregninger.

Innen 1. juni leverer GrunnTeknikk sin del av arbeidet på skisseprosjektet. Det endelige forprosjektet skal være ferdig neste sommer. Innen 2022 skal bygge stå klart.

– Det mest krevende er kompleksiteten. En av mange utfordringer er å gjenåpne den gamle bekken og beregne hvordan det vil påvirke stabiliteten. Vi har vurdert ulike alternativer og traséer. Vi jobber tett sammen for å finne de beste tekniske løsningene, forteller Reitbakk.

Det nye bygget skal legge til rette for en klar styrking av konkurransekraften som Universitetet i Oslo har på utdanning, forskning og innovasjon. Det skal øke verdiskapingen i Norge og tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet, som igjen vil øke slagkraften.

– Ambisjonene er store, og vår oppgave er et vesentlig bidrag til et prosjekt som også gir oss mye tilbake, forklarer Janne Reitbakk.

– Dette er både spennende og lærerikt. Vi utvikler kompetansen vår ved å jobbe tett sammen med Statsbygg og de flinkeste fagmiljøene i landet. I tillegg har oppdraget en langsiktighet som gir oss muligheten til å utvide kapasiteten vår i Oslo-området.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear