Stabilitetsvurderinger for nytt boligområde

15. Oct, 2021 | Stabilitet og områdeplaner

Prosjekt: Boliger Efteløt, Kongsberg.

Beskrivelse: Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger for nytt boligområde på kvikkleire inntil Numedalslågen ved Efteløt.

Oppdragsgiver: Kongsberg Tomteselskap AS.

Kontaktperson: Jan J. Løberg.

Årstall: 2013 – 2014

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i brått, skrånende terreng ned mot Lågen. Grunn bestående av sand over leire og delvis kvikkleire. Risiko- og faregradsevaluering iht. NVE’s retningslinjer.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear