Uavhengig kontroll av stabilitetsvurdering

15. Oct, 2021 | Stabilitet og områdeplaner

Prosjekt: Stubberød faresone, Larvik.

Beskrivelse: Uavhengig kontroll av stabilitetsvurdering for faresone Stubberød.

Oppdragsgiver: NVE.

Kontaktperson: Marin Nørmann Jespersen.

Årstall: 2014

Geoteknikk: Uavhengig kontroll av grunnundersøkelser, stabilitetsberegninger og tiltak for faresone «Stubberød» prosjektert av Norges Geotekniske Inst. (NGI)

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear