Utvidelse av E18 i Vestfold til fire felt

15. Oct, 2021 | Vei- og samferdsel

Prosjekt: E18 fra Gulli til Langåker.

Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende E-18 gjennom Vestfold til 4 felt.

Oppdragsgiver: Multiconsult AS for Statens vegvesen, Region Sør.

Kontaktperson: Tor Arne Melhus (Multiconsult AS) / Grethe Bodholt (St.v.v.)

Årstall: 2011 – 2014

Geoteknikk: Oppfølging av grunnarbeider i byggefase for 24 km motorvei samt div. sideveier. Lette og superlette fyllinger, kalk/sementstabilisering, fundamentering av konstruksjoner, stabilitet.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear