Vurdering av nye veitraséer for E6

Vurdering av nye veitraséer for E6

Prosjekt: E6 fra Kvithammar til Åsen. Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Vurdering av nye vegtraser for E6. Lengde ca. 23 km. Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region midt. Kontaktperson: Birgitte Nilsson (Asplan Viak AS). Årstall:...
Veiutvidelse av E6 i Gudbrandsdalen

Veiutvidelse av E6 i Gudbrandsdalen

Prosjekt: E6 Fåvang-Elstad, Gudbrandsdalen. Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning mellom Fåvang og Elstad. Veiutvidelse av E6 langs Lågen i Gudbrandsdalen (ca. 10 km). Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region Øst. Kontaktperson: Ola S...