Veiutvidelse av E6 i Gudbrandsdalen

15. Oct, 2021 | Vei- og samferdsel

Prosjekt: E6 Fåvang-Elstad, Gudbrandsdalen.

Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning mellom Fåvang og Elstad. Veiutvidelse av E6 langs Lågen i Gudbrandsdalen (ca. 10 km).

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region Øst.

Kontaktperson: Ola S Brandvold (Asplan Viak AS).

Årstall: 2012 – 2014

Geoteknikk: Utarbeidelse av borplaner, rapportering av grunnundersøkelser, Risiko- og rærbarhetsanalyse (ROS-analyse). Vurdering og beregning av veg og flomvoller langs strekningen med blant annet stabilitet og strømningsanalyse ved bruk av beregningsprogrammet Plaxis. Fundamentering konstruksjoner.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear