Vurdering av nye veitraséer for E6

15. Oct, 2021 | Vei- og samferdsel

Prosjekt: E6 fra Kvithammar til Åsen.

Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Vurdering av nye vegtraser for E6. Lengde ca. 23 km.

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region midt.

Kontaktperson: Birgitte Nilsson (Asplan Viak AS).

Årstall: 2013 – 2014 (pågår)

Geoteknikk: Utarbeidelse av borplaner, rapportering av grunnundersøkelser. Borplaner og vurderinger av fjellforhold/overdekning og gjennomførbarhet for tunnel alternativene. Geoteknisk vurdering av trase alternativene.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear