GrunnTeknikk omorganiserer

GrunnTeknikk omorganiserer

Overdragende selskap, GrunnTeknikk AS med organisasjonsnummer 996 777 251, fusjoneres med overtakende selskap, GrunnTeknikk AS med organisasjonsnummer 925 362 441. – Fusjonen er et ledd i en konsernintern omorganisering med uendret reelt eierskap, og full...
GrunnTeknikk med kontor i Stavanger

GrunnTeknikk med kontor i Stavanger

GrunnTeknikk etablerer sitt fjerde kontor i Norge når firmaet nå også er på plass i Stavanger. – Vi har lenge hatt oppdragsgivere i hele landet, også her i Stavanger-regionen. Med eget kontor får vi muligheten til å jobbe tettere med våre kunder i Rogaland og på...
Rydder opp i gamle synder

Rydder opp i gamle synder

Kajsa Onshuus har over 20 års arbeidserfaring med forurenset grunn. Nå starter hun med rent bord i GrunnTeknikk. Hun tok plass på kontoret 9. mai, men har lang erfaring med sine nye medarbeidere. – Vi har jobbet sammen før, både i Multiconsult og på flere prosjekter....
– Stabilitet er vårt hovedfokus

– Stabilitet er vårt hovedfokus

I 2022 skal all forskning om livsvitenskap samles i et nytt bygg i Forskningsparken i Oslo. GrunnTeknikk sørger for at storsatsingen står på trygg grunn. Det nye bygget for Livsvitenskap vil bli liggende i Gaustadbekkdalen og vil åpne for mer avansert...