Nytt VA-anlegg i kvikkleire på Nøtterøy

Nytt VA-anlegg i kvikkleire på Nøtterøy

Beskrivelse: Nytt VA-anlegg i bløt kvikkleire. Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Nøtterøy kommune. Kontaktperson: Dag Arne Halvorsen. Årstall: 2013 – 2014 Geoteknikk: Grunnundersøkelser og geoteknisk detaljprosjektering for VA-anlegg i bløt kvikkleire. Dype...
Sanering og bygging av VA-anlegg

Sanering og bygging av VA-anlegg

Prosjekt: Øvre Smidsrødvei, Nøtterøy. Beskrivelse: Sanering av gammelt og bygging av nytt VA-anlegg. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune/VA-Consult AS. Kontaktperson: Tone Amundrød (Nøtterøy kommune) / Frode Strange (VA-Consult AS). Årstall: 2012 – 2014 Geoteknikk:...
Vurdering av nye veitraséer for E6

Vurdering av nye veitraséer for E6

Prosjekt: E6 fra Kvithammar til Åsen. Beskrivelse: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Vurdering av nye vegtraser for E6. Lengde ca. 23 km. Oppdragsgiver: Asplan Viak AS for Statens vegvesen Region midt. Kontaktperson: Birgitte Nilsson (Asplan Viak AS). Årstall:...